Ιστορία Κοσμημάτων

Ο ΡΟΔΑΚΑΣ

Ρόδακας ένα αρχαίο ελληνικό σύμβολο

Ο ρόδακας είναι αρχαίο Ελληνικό, ηλιακό σύμβολο.Εμφανίζεται στις μετόπες ναών,κτιρίων και χρησιμοποιείται ως κόσμημα φορεμένο από ανθρώπους ή βασιλιάδες.
Ο αριθμός των πετάλων του έχει συμβολικό χαρακτήρα, συμβολίζει τα τέσσερα στοιχεία της φύσης (αέρας, γη, νερό, φωτιά), τα επτά θαύματα του αρχαίου κόσμου, τους δώδεκα θεούς του Ολύμπου.
Κοσμούσε το διάδημα της Αρτέμιδας και της Αφροδίτης-οκταπέταλος ρόδακας, ο οποίος συμβολίζει και την ανάσταση του ηλίου στην εαρινή ισημερία.
Ο ρόδακας ”το λουλούδι της ζωής” αποτελείται από δεκαεννιά κύκλους με τις περιφέρειες τους να περνούν πάνω από τα κέντρα των γειτονικών αυτών κύκλων.
Ο κεντρικός κύκλος συμβολίζει τον ήλιο και το νου, οι επόμενοι έξι κύκλοι συμβολίζουν τις έξι μέρες της δημιουργίας καθώς και την ψυχή που περιβάλλει το νου και τελικα οι δώδεκα δια τεμνόμενοι κύκλοι συμβολίζουν τους δώδεκα μήνες ή τους δώδεκα ζωδιακούς αστερισμούς.